Op het gebied van legionella preventie kunnen wij een totaal concept aanbieden ter voorkoming van legionella kweek in het waterleidingnet.

De werkzaamheden die wij op het gebied van legionella preventie kunnen uitvoeren zijn:
  • Uitvoeren van een risicoanalyse
  • Aanpassen van het leidingsysyteem of toestellen ter voorkoming of beveiliging van legionella kweek
  • Het opstellen van een legionella beheersplan
  • Het maken van een logboek voor de registratie van preventieve maatregelen zoals spoelen van leidingen of chemische / thermische desinfectie.
  • Het fysiek uitvoeren van de preventieve maatregelen en en het bijhouden van het logboek.